پرش به محتوا

نکته های مهم نماد مار در دفینه یابی و گنج یابی

نکته های مهم نماد مار در دفینه یابی و گنج یابی

نکته های مهم نماد مار در دفینه یابی و گنج یابی

نماد مار در گنج یابی ورودی بسیار تنگ رو دربر داره که سینه خیز باید وارد شد حتی درب ورودی که در درون دالان وجود دارد آنقدر

کوچک و سخت کارگذاری شده که شاید جایی برای استفاده و وارد کردن ابزار نیست و چند نفر همزمان قادر به عمل جستجو و

کاوش درون دالان نمیتوانند باشند.

نماد مار رایج ترین علامت در گنجیابی است و عموماً به عنوان علامت نشان داده شده برای قبر شناخته می شود، اما گاهی به معنی

گنج دفن شده است در زمانهای گذشته علامت مار را برای قربانی انسان بر روی طلسمات قرار می دادند قوی ترین طلسم موجود در

میدان علامت صلیب است.

1- اگر دهان مار باز بوده و زبانش بیرون باشد،به معنای خطر می باشد. بر روی پول زهر ریخته شده است،

یعنی با دست باز به آن دست نزنید. پول نیز در خود صخره می باشد.

اگر صخره را جستجو کردید و در جایی از آن صدای تو خالی آمد،آن قسمت را با یک جسم سخت بشکنید و پول را بردارید.

نکته های مهم نماد مار در دفینه یابی و گنج یابی

2- اگرنماد مار بر روی تخته سنگ دولا شده و به جلو نگاه کند، پول در دو جای مختلف می باشد.

3 اگر دهان مار باز باشد، باید در پشت آن به دنبال دفینه بود و یا باید یک سوراخ وجود داشته باشد.

4- نماد مار اگر بر روی تخته سنگی به صورت چنبره زده باشد، پول در زیر آن نماد مار می باشد.

5- اگر زبان مار بیرون باشد، و مار برجسته بوده و پشتش پولک داشته باشد، خطرناک بوده و پول تله دار می باشد.

6- در نماد های مار، اگر جهت های مختلف و متفاوت وجود داشته باشد،این به همراه دفینه، مزار را نیز نماد می کند.

به این معنا می باشد که در این منطقه مزاری وجود دارد و داخل آن پول وجود دارد.

نکته های مهم نماد مار در دفینه یابی و گنج یابی

7- اگر نماد مار به صورت دایره شده باشد،پول در خود سنگ می باشد.

یعنی در تخته سنگی که روی آن پیدا شده می باشد و یا در طرف جنوب تخته سنگ و در ۳ متری آن می باشد.

نکته های مهم نماد مار در گنج یابی و دفینه یابی

8- اگر یک چشم نماد مار کور باشد ، در جهت نگاه چشم کور کاوش انجام دهید.

نکته های مهم نماد مار در دفینه یابی و گنج یابی

9- نماد مار برجسته ایی که دهانش باز باشد ،به ما دو جهت می دهد. یکی با منطق V،بین قسمت عمیق دهان و قسمت انتهایی

آن به صورت عمودی اندازه گیری شده،و اگر به ازای هر سانتی متر آن یک قدم حرکت کنید،سربار کوچکی خواهید دید. حالا، طول نماد مار

اندازه گرفته شده، نتیجه به دست آمده را،هر ۱ سانتی متر را یک قدم در نظر گرفته، در پشت یک نشانه می باشد که در آن پول وجود دارد.

نکته های مهم نماد مار در دفینه یابی و گنج یابی

 

10- اگر دهان مار بسته باشد مزار در خاک می باشد.

11- اگر مار زبان شاخه ای داشته باشد، غاری بسته و یا بعداً باز شده را نشان می دهد.

حتی بعضی مارها تومولوس ها را نشان می دهند.

اگر زبانش بیرون باشد، و در حدود ۳ سانتی متر باشد، در فاصله ۱۰۰ متری باید به دنبال پول بود.

اگر زبانش بیرون نباشد، باید دمش اندازه گیری شده و حرکت کرد.

اگر بین هر دو مار نشانه صلیب و یا ضربدر وجود داشته و مارها برجسته باشد، نمادگر دفینه خیلی بزرگی می باشد.

نکته های مهم نماد مار در دفینه یابی و گنج یابی

12- اگر چه ممکن است بعضی نماد ها یادآور نشانه مار باشد،ولی در حقیقت ماری به آن شکل نداریم. اگر به شکل مار نگاه کنیم،

متوجه خواهید شد که مار می باشد. در این صورت مار را به خوبی بررسی می کنید.

نماد مار راست می باشد یا پیچ خورده؟ زبانش بیرون می باشد؟در حال حرکت می باشد یا ایستاده؟

و یا بر روی یک تپه می رود؟ این گونه وضعیت ها را باید به خوبی بررسی کرد، و نظر نیز بر اساس آن داده می شود.

پول ماری که در حال حرکت می باشد به راحتی برداشته می شود،اما پول ماری که ایستاده و چنبره زده، کمی سخت یافت می شود.

در این میان باید در مورد طرز زندگی و حرکت مارها اطلاعاتی داشته باشید تا بتوانید معنای اشکال را بیابید.

نکته های مهم نماد مار در دفینه یابی و گنج یابی

13- مار خطرناک می باشد، دهانش باز می باشد یا بسته یعنی زبانش بیرون است یا نه، اگر دهانش باز باشد ،

طول گردن آن را اندازه بگیر و قدم بردار در اینجا باید به دنبال غار بود.

ولی اگر دهان نماد مار بسته باشد، یعنی باید به اندازه طول مار به عقب حرکت کرد.

پول و امانت این نشانه را باید در خاک پیدا کرد.

نکته های مهم نماد مار در دفینه یابی و گنج یابی

نکته های مهم نماد مار در دفینه یابی و گنج یابی

14- اگرنماد مار پیچ داشته و در کنارش نماد قلب وجود داشته باشد،باید به دنبال منطقه ایی خاکی به شکل قلب و یا به شکل سنگ بود.

نکته های مهم نماد مار در دفینه یابی و گنج یابی

15- مار هر تعداد که پیچ خوردگی داشته باشد ،به همان تعداد نشانه وجود دارد. ولی هر پیچش، جهت نگاهش ،

زبانش ، باز و یا بسته بودن دهانش، معنای متفاوتی دارد.

در جهت نگاه مار بستر دره وجود دارد؟ زبان نماد مار بیرون است؟ رویش پولک دارد؟ اگر هست پر پولک می باشد؟

قبل از هر چیزی طول مار را به خوبی اندازه گرفته،اگر در پشت مار نشانه حفره کوچک و یا یک صلیب، حکاکی بت بصورت کنده کاری

شده و یا برجسته باشد،که این نماد مشخص دفینه می باشد،هر سانتی متر را در ۷۲ الی ۷۸ ضرب کرده، )میانگین

( یعنی هر سانتی متر یک قدم، و در جهت نگاهش، حرکت کنید،یا با تل سنگی و یا تل خاکی برخورد خواهید کرد که زیر آنها را کاوش کنید.

اگر در کنار دره باشد، در نقطه ایی که دره پیچ خورده می تواند در زیر تخته سنگ و یا گروهی از تخته سنگ باشد،

و یا در منطقه ایی که درختی عظیم و بزرگ وجود دارد باشد.

نکته های مهم نماد مار در دفینه یابی و گنج یابی

16- اگر دم مار تا نوک تخته سنگ دراز شده و به صورت پیچ خورده باشد،

و نوک دم، با یک خط جدا شده باشد، به این معنا می باشد که پول در اتاقی در زیر تخته سنگ می باشد.

نکته های مهم نماد مار در دفینه یابی و گنج یابی

17- اگر نماد مار پیچ خورده و سرش رو به بالا باشد،در جهت سرش، باید در فاصله ی ۲۰۰ متری اطراف کاوش انجام شود

باید به دنبال چشمه آب و امثال آن بود.

18- باید به زیر محلی که مار از طرف پرندگان غارتگری مثل عقاب و یا شاهین شکار شده است، نگاه کرد.

هنگامی که پرنده ای مار را می گیرد، از بالا به پایین آن را رها می کند تا بمیرد.

باید از بالا به منطقه نگاه کرده، و به دنبال چیزی شبیه به نماد مار بود، اگر پیدا کردید،احتمال دارد که در زیر آن چیزی باشد که شبیه به مار می باشد.

نکته های مهم نماد مار در دفینه یابی و گنج یابی

19- اگر نماد مار آبی کنار آب و یا درون آب بر روی تخته سنگ رسم شده باشد، به این معنا می باشد که درون آب نیز امانتی دیگری وجود دارد.

نکته های مهم نماد مار در دفینه یابی و گنج یابی

۲۰- رمزگشایی کردن مار کنده کاری شده خیلی سخت می باشد،ولی خطرش کم می باشد.

برجسته ها خطر بیشتری دارند گازهای سمی و یا مواد شیمیایی و امثال این، ممکن است برای حفاظت از پول باشند.

نماد مار برجسته نشانه غار نمی باشد.

به معنای پول مزار و راههای اصلی است. ممکن است گاهاً به معنای پول نباشد.

نکته های مهم نماد مار در دفینه یابی و گنج یابی

خدمات پس از فروش :

بعد از اطمینان از اصالت و سالم بودن فلزیاب حتما این به این نکته توجه کنید که شرکتی که فلزیاب را از

آن خرید میکنید دارای خدمات پس از فروش باشد تا در صورتی که بعد از خرید احتیاج به قطعه و یا آموزش

داشتید بتوانید با شرکت مورد نظر تماس بگیرید و یا حتی بتوانید فلزیاب خود را ارتقا دهید.

پس از انتخاب فلزیاب مورد نظر ما در سریع ترین زمان ممکن سفارش شما را در هر کجای ایران باشید به شما خواهیم رساند.

تمامی محصولات این شرکت دارای گارانتی پشتیبانی و خدمات پس از فروش می باشد.

خدمات پس از فروش شرکت گوهرباستان از قبیل پاسخ گویی تلفنی و حضوری

به مشتریان برای رفع اشکال در کار کردن اپراتور با دستگاه یا مشاوره در زمینه های دیگر

ارسال فلزیاب و طلایاب به تمامی نقاط کشور پس از انتخاب فلزیاب مورد نظر ما در سریع ترین

زمان ممکن سفارش شما را در هر کجای ایران باشید به شما خواهیم رساند.

پاسخ گویی ۲۴ساعته تلفن ها و همکاری با مشتری ها در همه زمینه های گنج یابی

 

نکته های مهم نماد مار در دفینه یابی و گنج یابی

 

نکته های مهم نماد مار در دفینه یابی و گنج یابی

 

برای مشاوره رایگان در مورد علائم ونشانه ها و خرید و فروش فلزیاب ها

با کارشناسان شرکت گوهرباستان در تماس باشید.

آدرس کانال تلگرام محصولات و لیست قیمت محصولات : goharbastan@

تلگرام کارشناس آثار و نشانه ها : karshenasgoharbastan@

شماره تماس کارشناس آموزش فلزیاب، خرید فلزیاب : 09186104946

 

برچسب‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *